Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för Pilkrogs friskola ekonomisk förening 2023/2024

Ordförande Moa Koskelainen

Vice ordförande Elin Hägerstrand

Kassör Zandra Arwidsson

Sekreterare Linda Bergkvist
Ledamot Ida Torgersen

Ledamot Martin Wallgärd
Ledamot Björn Tångeberg

Ledamot Joakim Andersson

Suppleant Frida Björk
Suppleant Ruben Klerkx

Suppleant Sofie Norén


Kontakt: styrelsen@pilkrog.se