Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för Pilkrogs friskola ekonomisk förening 2021/2022

Ordförande Frida Björk

Vice ordförande Elin Hägerstrand

Kassör Zandra Arwidsson

Sekreterare Linda Bergkvist
Ledamot Moa Koskelainen
Ledamot Jennifer Johansson

Ledamot Joakim Andersson

Suppleant Sara Widén Selander

Suppleant Sara Eriksson


Kontakt: styrelsen@pilkrog.se