Föreningen

Föreningen

Föräldraansvar

Som föräldrar arbetar vi inte i verksamheten men förväntas delta i minst en arbetsgrupp samt arbetsdagar som hålls på skolan. Förutom att vi tillsammans tar hand om vår verksamhet bidrar det även till gemenskap. Pilkrogs friskola har inget vinstintresse, all ev. överskott går direkt tillbaka till verksamheten. Genom att hjälpas åt kan vi hålla kostnader nere vilket bidrar till att vi kan upprätthålla hög personaltäthet i små barngrupper och ständigt utveckla barnens miljö.

Arbetsgrupper

Varje familj ingår i en arbetsgrupp. För närvarande har vi dessa grupper: Marknadsföring/Sponsring, Service & underhåll, Aktiviteter/Trivsel, Innemiljö och Utemiljö.

Årshjul arbetsgrupper/

föräldraansvar

Föreningen

Pilkrogs friskola drivs av Pilkrog friskola ekonomisk förening, en ideell förening vars styrelse tillsammans med rektor har huvudmannaansvaret för verksamheten. Alla eventuella vinstmedel återinvesteras i skolan. Skolan är politiskt och religiöst obunden. Redan 1853 byggdes den första byggnaden för undervisning på skolan. Friskolan startades år 2005 av ett antal engagerade föräldrar efter att kommunen beslutat om att lägga ner Pilkrogs skola.

 

Skolan är ett småskaligt alternativ till de kommunala skolorna i närliggande orter/städer och är en del i en levande landsbygd, den bidrar till inflyttning och skapar gemenskap. Skog och idrottsplats ligger runt knuten och naturen används som en viktig del i pedagogiken. Pilkrogs friskola är en skola där alla barn blir sedda.

 


Möjlighet att påverka, engagemang och ansvarstagande


Till skillnad från kommunala förskole- och skolverksamheter där kommunen är arbetsgivare är det hos oss den ekonomiska föreningen och dess styrelse som agerar arbetsgivare och där föreningsverksamheten till stor del bygger på medlemmarnas och föräldrarnas engagemang och ansvar. Det innebär att vi föräldrar får större inflytande och en ökad möjlighet att medverka till och påverka utvecklingen av våra barns förskole- och skolverksamhet.