Klagomålshantering

Klagomålshantering

Klagomålshantering

Har du klagomål på vår förskola, grundskola eller fritidshem?
Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet!


1.Kontakta verksamheten
Har du klagomål på något i förskolan, grundskolan eller fritidshemmet bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare/barnskötare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.


2.Kontakta rektor
Prata med rektorn om ditt problem eller missnöje. Du kan lämna ditt klagomål skriftligt direkt till rektor (lämna in ifylld blankett), via post (Pilkrogs friskola, 711 94 Lindesberg) eller via e-post: rektor@pilkrog.se. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, styrelsen för Pilkrog friskola ekonomisk förening.


3.Kontakta huvudmannen
Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt. Du kan lämna in ditt klagomål (ifylld blankett) via e-post till styrelsen@pilkrog.se


Vad händer efter att du lämnat ett klagomål?
Vi kommer skyndsamt att kontakta dig gällande ditt klagomål. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.


Har du frågor om klagomålshanteringen?
Kontakta rektor alternativt huvudmannen.

Kontaktuppgifter rektor: rektor@pilkrog.se
Kontaktuppgifter huvudman: styrelsen@pilkrog.se


Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?
Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen (www.skolinspektionen.se).