Medlemsskap

Medlemsskap

Vill du bli medlem?


Det finns två varianter av medlemskap i föreningen, föreningsmedlem eller stödmedlem.

Du behöver inte vara medlem i föreningen för att ditt barn ska få ta del av Pilkrogs friskolas verksamhet.

Att vara medlem är frivilligt men väldigt viktigt!


År 2005 lade Lindesbergs kommun ned skolan i Pilkrog, skolan fortsatte sedan i Pilkrog friskola ekonomisk förenings regi. Om du tycker att det är viktigt att det fortfarande finns kvar barnverksamhet i form av förskola och grundskola i Pilkrog, bör du gå med i föreningen för att stötta verksamheten.


Visst vill du vara med och stötta Pilkrogs friskola?

Vi har två typer av medlemsskap, välj det som passar dig

Föreningsmedlem


Att bli föreningsmedlem innebär att du har rösträtt på föreningens årsstämma eller andra skriftligen kallade möten, skyldighet att följa föreningens stadgar och beslut samt att ställa upp med ideella arbetsinsatser för utvecklingen av skolan och/eller föreningen vid behov. Medlemsavgiften är 200kr i inträdesavgift, därefter 50kr/år.


-Betala via Swish – Swisha till 123 063 06 73. Märk betalningen med MEDLEM + Ditt Förnamn Efternamn + mejladress.
-Betala via bankgiro – Sätt in medlemsavgift till bankgiro 5416-5782. Märk betalningen med MEDLEM + Ditt Förnamn Efternamn + mejladress.

Stödmedlem


Som stödmedlem stöttar du skolan och föreningens arbete framåt genom att bidra ekonomiskt, utan att omfattas av skyldigheter på samma sätt som föreningsmedlem. Stödmedlem har ingen rösträtt på årsstämman men har förslags- och yttranderätt. Som stödmedlem betalar du 100kr/år.


-Betala via Swish – Swisha till 123 063 06 73. Märk betalningen med STÖDMEDLEM + Ditt Förnamn Efternamn + mejladress.
-Betala via bankgiro – Sätt in stödmedlemsavgift till bankgiro 5416-5782. Märk betalningen med STÖDMEDLEM + Ditt Förnamn Efternamn + mejladress.