Om friskolan

Om Pilkrogs friskola

Vår historia

1853

1912

1992

2005

2021

Pilkrogs friskola är en liten, gemytlig skola med lång historia. Redan år 1853 byggdes den första byggnaden för undervisning och kring den har flera skolbyggnader byggts till genom åren.

Skolans hjärta, lärarbostaden, stod klar år 1912.

Förskolan invigdes år 1992 då huset som idag kallas Blåmesen byggdes.

Efter att Lindesbergs kommun beslutat att lägga ned Pilkrogs skola bildades år 2005 en ekonomisk förening vilken startade Pilkrogs friskola.

En tillbyggnad av den befintliga förskolan görs vilket resulterar i tre nya förskoleavdelningar samt ett helt nytt tillagningskök.

Välkommen till Pilkrogs friskola!

Pilkrogs friskola är en liten naturnära förskola och skola som omges av skog och åkrar. Skolgården är lummig med träd, gräsytor, idrottsplan och med gott om plats för lek och lärande. Ett stenkast från skolan finns även en större idrottsplats, Björkängens IP.


Förskolan är uppdelad på fyra avdelningar (Blåmesen, Lärkan gul, Lärkan röd, Lärkan grön) och totalt finns ca 50 barn i verksamheten. I skolan går ca 60 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. På skolan finns även fritidsverksamhet. Vi erbjuder även skolskjuts med egna bussar i mån av plats.


Våra barngrupper och klasser är små vilket möjliggör att varje barn får mer tid tillsammans med våra pedagoger och lärare. Det ska alltid finnas en vuxen nära som ser och har tid att lyssna.


Köket spelar en viktig roll i Pilkrog friskolas verksamhet. I samband med utbyggnaden år 2021 byggdes ett helt nytt tillagningskök där maten lagas från grunden och närproducerade råvaror används så mycket som möjligt. Salladsbord serveras varje dag. Vi ger våra elever möjlighet att utveckla sina sinnen genom att utmana dem att smaka nya rätter och råvaror. När möjlighet ges kan utelunch över öppen eld serveras.