Grundskolan

Grundskolan

Pilkrog friskolas grundskola

Vi är en naturnära skola med cirka 70 elever i årskurserna F-6. På skolan arbetar en behörig lärare i varje elevgrupp. Skolan erbjuder en kreativ miljö där vi ser närheten till skogen som en styrka. Det utnyttjar vi både under lektionstid och raster.


I Ugglanhuset huserar F-klass samt fritids på eftermiddagarna. I förskoleklassen arbetar en förskollärare utifrån de läroplansmål som finns för förskoleklassen. Förskoleklassen är en förberedande grupp inför skolan.


I Korpenhuset finns årskurserna 1-3, årskurs 4-6 har sin hemvist i Pilfinkshuset.


Om du har frågor om Pilkrogs friskolas grundskola, ta kontakt med personal, skolchef eller rektor.


Korpen: 073-802 70 91

Ugglan: 072-586 74 71

Pilfinken: 073-802 70 92


Skolchef Moa Koskelainen: moa@pilkrog.se

Ansökan till grundskolan

För att ansöka om en plats till grundskolan, skriv ut ansökningsblanketten nedan och skicka per post eller via mejl till rektor@pilkrog.se.