Förskolan

Förskolan

Pilkrogs förskola

Förskolan är organiserad i ett hus och uppdelad på fyra avdelningar, Blåmesen, Lärkan gul, Lärkan grön och Lärkan röd.

På Blåmesen går barn som är mellan ett och två år.
På Lärkan gul, Lärkan grön och Lärkan röd går barn som är mellan tre och fem år.


Rörelse och utevistelse är en stor del i vår dagliga verksamhet, vi har en fantastisk utomhusmiljö med skogen precis bakom husknuten. Vi erbjuder en trygg, kreativ och lärorik miljö där varje individ värderas och ges utrymme att växa och utvecklas i sin egna takt.


Små barngrupper och hög personaltäthet leder till att alla i personalen känner alla barn vilket skapar en god trygghet för våra barn. Vi ser alla barn och varje barns individuella behov kan tillgodoses. Förskolans öppettider är mellan kl 6:00-18:00.


Om du har frågor om Pilkrogs förskola, ta kontakt med personalen eller rektor.


Blåmesen: 073-802 70 93

Lärkan: 073-802 00 12

Ansöka till förskolan

För att ansöka om en plats till förskolan, skriv ut ansökningsblanketten nedan och skicka per post eller via mejl till rektor@pilkrog.se.